نرده شیشه ای

نرده شیشه ای با پایه فلزی و بست شیشه گیر

یکی از مدل های کلاسیک نرده شیشه ای که از نظر هزینه نسبت به مدل های دیگر ارزان تر است

سیستم نرده شیشه ای با پایه های فلزی و دستگیره فلزی است.

این نوع نرده در واقع از ترکیب و اتصال اجزای لوله یا پروفیل استیل و آلومینیومی و آهنی

که برای پایه ها و دستگیره نرده از آن ها استفاده می شود

همراه با یک یراق مخصوص اتصال دهنده شیشه ها به پایه ها و جام های شیشه ای

از نوع سکریت با ضخامت های ۸mm و ۱۰mm ساخته می شود.

نرده شیشه ای که با این سیستم اجرا می شود به دلیل ضخامت کم پنل های شیشه ای نمی تواند

بدون پایه فلزی اجرا شود

اما استفاده از این نوع نرده به دلیل کاهش هزینه ها و ایمنی مناسب نسبت به نرده های چوبی و سنگی هم چنان با استقبال خوبی روبه رو است.