شرکت آسا از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز نموده است و طی این سالها توانسه است با پروژه های شاخص دولتی ، اداری ، تجاری و مسکونی متعددی همکاری نماید.

این شرکت با تکیه بر نیروهای متخصص و جوان اقدام به طراحی و ساخت سازه های شیشه ای ، آلومینیومی و استیل و همچنین نرده های تمام شیشه ،نرده های کابلی و نرده های تمام چوب نموده است