استفاده از شیشه در بالکن ها به ایجاد یک نمای شفاف و روشن که باعث استفاده بهتر از نور طبیعی می شود کمک می کند به همین دلیل نرده های شیشه ای بهترین روش برای رسیدن به این هدف ها است.

نرده شیشه ای بالکن از نظر زیبایی و از جهت ایمنی می تواند اولین انتخاب باشد .

زیرا شیشه های استفاده شده در این مدل نرده بالکن بسیار با استحکام هستند و توان بالایی برای تحمل فشار و ضربه از محیط اطراف دارند و می توانند به رنگ های متنوع متناسب با دید کلی نمای بیرونی و داخلی ساختمان تولید شوند.

 

ارتفاع نرده شیشه ای بالکن معمولا از ۱۱۰ سانتیمتر تا ۱۴۰ سانتیمتر می باشد و شیشه استفاده شد در اجزای این نرده ها ازنوع سکریت یا لمینت با ضخامت های ۱۲ و ۱۶ میلیمتر می باشد.

هر چه طول بالکن ها بیشتر باشد ضخامت شیشه های نرده بالکن نیز افزایش می یابد برای مثال اگر طول یک بالکن ۴ متر باشد باید از شیشه های ۱۶ میل استفاده شود اما اگر طول بالکن کمتر از ۲ متر باشد می توان از شیشه های با ضخامت کمتر استفاده نمود.

واحد قیمت گذاری نرده شیشه ای بالکن بر اساس متر مربع است البته اگر ارتفاع نرده شیشه ای بالکن کمتر از ۱۱۰ سانتیمتر باشد این مبنا بر اساس متر طول خواهد بود.