نرده شیشه ای

نرده شیشه ای یو چنل رو کار و دفنی

این سیستم نرده شیشه ای بوسیله پروفیل های آلومینیومی u شکل

که در واقع پایه های مهار کننده شیشه ها هستند اجرا می شود.

این پروفیل ها به دو صورت روی کار و تو کار (دفنی) تولید می شود.

شیشه به کار رفته در اجرای این مدل نرده از نوع سکریت و لمینت می باشد

و حداقل ضخامت شیشه برای اجرا در این سیستم باید ۱۲mm باشد.

هر چه ارتفاع پنل های شیشه ای بیشتر باشد تعداد پایه های u شکل افزایش می یابد

نرده های شیشه ای که به این روش اجرا می شوند

هیچ پایه عمودی نداشته و نمای ظاهری نرده به صورت یک دیواره تمام شیشه ای یک پارچه می باشد.

این نوع نرده بیشتر در مجتمع های تجاری مانند پاساژ ها و مکان های عمومی مانند فرودگاه ها اجرا می شود.