پروژه های برتر تجاری شرکت های خصوصی

 

گروه صنعتی ارتا

گروه بازرگانی فارس

گروه بازرگانی ارمانی

شرکت سرمایه گذاری تات

رستوران یاسمینا(اندرزگو)

مجتمع تجاری دیدار (سعادت اباد)

مجتمع تجاری اسمان (شهریار)

دانشگاه ایران مال

ساختمان مرکزی بیمه رازی (گاندی)

برج بیمه رازی ( چهار راه جهان کودک)

نمایندگی لطیفی اسپرت

نمایندگی شماره ۴ پرشیاخودرو

مجتمع تجاری اطلس شریعتی

الماس قو خاورمیانه

هتل اسپیناس

شهر خودرو

فرش مشهد (تهران)

فرش کوروش (کرج)

فروشگاه دی فاکتو( رشت)

فرش پاتریس کرج(کرج)

فروشگاه سونی (شریعتی)

شرکت آمن